Nieuwe directie en aanpassing divisiestructuur

Per 1 september 2018 treedt Tom van Rijn terug als directievoorzitter van de Andus Group en neemt zitting in de raad van commissarissen. Hij volgt hiermee Paul Medendorp op. De raad van commissarissen zal dan bestaan uit Gerdi Verbeet, Nico de Vries en Tom van Rijn.

 

Vertrouwde gezichten

De nieuwe directie van Andus Group bestaat per 1 september uit Wiebe van den Elshout, Jaco Lemmerzaal en Marcus Schuchmann. Wiebe van den Elshout zal de positie van directievoorzitter bekleden Kris Rooijakkers blijft aan als directiesecretaris. Samen zijn deze directieleden goed voor meer dan 60 jaar ervaring binnen Andus Group, wat een goede garantie geeft voor stabiliteit en het behoud van de sfeer, de saamhorigheid en het gedachtengoed binnen Andus Group.

 

Nieuwe divisies

In aanloop naar de overdracht heeft de nieuwe directie samen met Tom van Rijn de koers en strategie van Andus Group heroverwogen. In grote lijnen zal de succesvolle visie hetzelfde blijven. Er wordt echter meer focus en specialisatie aangebracht. Om hier invulling aan te geven, zal de divisiestructuur worden aangepast. 
Er komt een Refractories-divisie waarin alle bedrijven, die zich met ‘vuurvast’ bezighouden, worden ondergebracht. De tweede divisie zal bestaan uit alle bedrijven, die zich in brede zin richten op ‘Steel Structures’. De derde divisie ‘Specialties’ wordt gevormd door de overige Andus-werkmaatschappijen, die hun kracht hebben bewezen in specifieke marktsegmenten. Op termijn wordt gekeken of bedrijven uit deze divisie kunnen uitgroeien tot een nieuwe divisie met groeipotentie.


Spreiding en specialisatie

Hoewel ‘focus en specialisatie’ in de nieuwe structuur de boventoon voert, blijft de spreiding in markten, landen en klanten gehandhaafd. De samenwerking en synergie wordt verder uitgebouwd en de groeistrategie wordt voortgezet. Marcus, Jaco en Wiebe zullen naast hun functie binnen de directie van Andus Group tevens verantwoordelijk worden voor respectievelijk de divisie Refractories, de divisie Steel Structures en de divisie Specialties. Marcus Schuchmann en Jaco Lemmerzaal blijven daarbij directeur van Gouda Refractories en HSM.

 

 

Zurück zur Übersicht

Nieuwe directie en aanpassing divisiestructuur
Directieteam
Nieuwe directie en aanpassing divisiestructuur