CO2-prestatieladder

Armada Mobility houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt mede tot uiting in de initiatieven die Armada onderneemt en in de certificering voor de CO2-Prestatieladder.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

 

Niveau 5

Armada Mobility heeft niveau 5 op de schaal van 1 tot 5 van de prestatieladder. Op de volgende pagina's kunt u de CO2-footprint van Armada Mobility, aanvullende rapportages en meer informatie over de initiatieven rondom de CO2-prestatieladder vinden.

 

co2 prestatieladder